Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: zzdbc.com, syscomminternational.com, soholife.jp, 24.132.6.157, google.im

Детайлна справка с whois информация за: wanadoo.fr (0.619 сек.)

Whois сървър: whois.nic.fr

wanadoo.fr domain lookup results from whois.nic.fr server:

domain:            wanadoo.fr
status:            ACTIVE
eppstatus:           active
hold:             NO
holder-c:           ANO00-FRNIC
admin-c:            ANO00-FRNIC
tech-c:            BLF14-FRNIC
registrar:           NORDNET
Expiry Date:          2024-09-06T11:03:56Z
created:            1995-09-12T22:00:00Z
last-update:          2023-10-31T23:08:02.564091Z
source:            FRNIC
nserver:            ns1.orange.fr
nserver:            ns2.orange.fr
nserver:            ns3.orange.fr
nserver:            ns4.orange.fr
source:            FRNIC
registrar:           NORDNET
address:            20 Rue Denis Papin
address:            CS 20458
address:            59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
country:            FR
phone:             +33.969360360
e-mail:            [email protected]
website:            https://www.nordnet.com/offres/pack_relais/presentation.php
anonymous:           No
registered:          1997-12-29T00:00:00Z
source:            FRNIC
nic-hdl:            ANO00-FRNIC
type:             PERSON
contact:            Ano Nymous
registrar:           NORDNET
anonymous:           YES
remarks:            -------------- WARNING --------------
remarks:            While the registrar knows him/her,
remarks:            this person chose to restrict access
remarks:            to his/her personal data. So PLEASE,
remarks:            don't send emails to Ano Nymous. This
remarks:            address is bogus and there is no hope
remarks:            of a reply.
remarks:            -------------- WARNING --------------
obsoleted:           NO
eppstatus:           associated
eppstatus:           active
eligstatus:          ok
eligdate:           2017-12-29T00:00:00Z
reachstatus:          not identified
source:            FRNIC
nic-hdl:            ANO00-FRNIC
type:             PERSON
contact:            Ano Nymous
registrar:           NORDNET
anonymous:           YES
remarks:            -------------- WARNING --------------
remarks:            While the registrar knows him/her,
remarks:            this person chose to restrict access
remarks:            to his/her personal data. So PLEASE,
remarks:            don't send emails to Ano Nymous. This
remarks:            address is bogus and there is no hope
remarks:            of a reply.
remarks:            -------------- WARNING --------------
obsoleted:           NO
eppstatus:           associated
eppstatus:           active
eligstatus:          ok
eligdate:           2017-12-29T00:00:00Z
reachstatus:          not identified
source:            FRNIC
nic-hdl:            BLF14-FRNIC
type:             PERSON
contact:            Beatrice Leopold Fenu
address:            78 Olivier de Serres
address:            75015 Paris
country:            FR
phone:             +33.145298193
fax-no:            +33.144440181
e-mail:            [email protected]
registrar:           NORDNET
changed:            2018-01-09T13:39:00Z
anonymous:           NO
obsoleted:           NO
eppstatus:           associated
eppstatus:           active
eligstatus:          not identified
reachstatus:          not identified
source:            FRNIC
>>> Last update of WHOIS database: 2024-03-03T20:24:45.924384Z <<<

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.