Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: wcfld.com, technotest.bg, cflxw.com, pablopanuroere.pw, weav.com

Детайлна справка с whois информация за: sitederencontre.fr (0.632 сек.)

Whois сървър: whois.nic.fr

sitederencontre.fr domain lookup results from whois.nic.fr server:

domain:   sitederencontre.fr
status:   FROZEN
hold:    NO
holder-c:  DI6490-FRNIC
admin-c:   DI6490-FRNIC
tech-c:   HOTD14-FRNIC
zone-c:   NFC1-FRNIC
nsl-id:   NSL525275-FRNIC
registrar:  INWX GmbH & Co. KG
Expiry Date: 2021-12-02T17:58:11Z
created:   2004-06-04T06:58:46Z
last-update: 2021-04-12T09:59:05Z
source:   FRNIC
ns-list:   NSL525275-FRNIC
nserver:   ns-501.awsdns-62.com
nserver:   ns-1207.awsdns-22.org
nserver:   ns-1754.awsdns-27.co.uk
nserver:   ns-601.awsdns-11.net
source:   FRNIC
registrar:  INWX GmbH & Co. KG
type:    Isp Option 1
address:   Prinzessinnenstr. 30
address:   10969 BERLIN
country:   DE
phone:    +49 306 6400 137
fax-no:   +49 306 6400 138
e-mail:   tld-fr@domrobot.com
website:   http://www.domrobot.com
anonymous:  NO
registered: 2009-07-28T12:00:00Z
source:   FRNIC
nic-hdl:   DI6490-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   DOMAINROBOT-IE
address:   Domain Robot Limited
address:   69 Trinity Street
address:   Dublin 2 Dublin 2
country:   IE
phone:    +44.8703923841
e-mail:   tld-fr@domainrobot.eu
registrar:  INWX GmbH & Co. KG
changed:   2019-10-16T12:33:43Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: pending
eligsource: REGISTRY
reachstatus: pending
reachsource: REGISTRY
source:   FRNIC
nic-hdl:   DI6490-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   DOMAINROBOT-IE
address:   Domain Robot Limited
address:   69 Trinity Street
address:   Dublin 2 Dublin 2
country:   IE
phone:    +44.8703923841
e-mail:   tld-fr@domainrobot.eu
registrar:  INWX GmbH & Co. KG
changed:   2019-10-16T12:33:43Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: pending
eligsource: REGISTRY
reachstatus: pending
reachsource: REGISTRY
source:   FRNIC
nic-hdl:   HOTD14-FRNIC
type:    PERSON
contact:   Hostmaster Of The Day
address:   INWX GmbH & Co. KG
address:   Prinzessinnenstr. 30
address:   10969 Berlin
country:   DE
phone:    +49.309832120
fax-no:   +49.3098321290
e-mail:   hostmaster@inwx.de
registrar:  INWX GmbH & Co. KG
changed:   2018-01-17T08:48:24Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source:   FRNIC

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.