Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: dafv.com, dtieu.com, lslbw.com, mcqhe.com, ufrj.com

Детайлна справка с whois информация за: qmt.fr (0.986 сек.)

Whois сървър: whois.nic.fr

qmt.fr domain lookup results from whois.nic.fr server:

domain:   qmt.fr
status:   ACTIVE
hold:    NO
holder-c:  QS2230-FRNIC
admin-c:   DSS163-FRNIC
tech-c:   DSS163-FRNIC
zone-c:   NFC1-FRNIC
nsl-id:   NSL112098-FRNIC
registrar:  NAMEBAY
Expiry Date: 2022-12-09T12:55:26Z
created:   2016-08-24T12:28:12Z
last-update: 2021-04-16T07:43:24Z
source:   FRNIC
ns-list:   NSL112098-FRNIC
nserver:   ns3.dfinet.ch
nserver:   ns4.dfinet.ch
source:   FRNIC
registrar:  NAMEBAY
type:    Isp Option 1
address:   27 Boulevard des Moulins
address:   98000 MONACO
country:   MC
phone:    +377 97 70 61 64
fax-no:   +377 97 97 21 13
e-mail:   gerard.gourjon@namebay.com
website:   https://www.namebay.com/tarif/tarif.aspx
anonymous:  NO
registered: 2001-09-18T12:00:00Z
source:   FRNIC
nic-hdl:   QS2230-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   QUALIMATEST SA
address:   Chemin du Pont-du-Centenaire 109
address:   1228 plan-les-ouates
country:   CH
phone:    +41.228840032
e-mail:   iarocci@qmt.ch
registrar:  NAMEBAY
changed:   2019-12-09T10:44:39Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source:   FRNIC
nic-hdl:   DSS163-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   DFi Service SA
address:   18, chemin des Aulx
address:   1228 Plan-Les-Ouates
country:   CH
phone:    +41 227062288
fax-no:   +41 227948519
e-mail:   dnsadmin@dfinet.net
registrar:  NAMEBAY
changed:   2016-12-12T08:23:15Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: pending
eligsource: REGISTRY
reachstatus: pending
reachsource: REGISTRY
source:   FRNIC
nic-hdl:   DSS163-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   DFi Service SA
address:   18, chemin des Aulx
address:   1228 Plan-Les-Ouates
country:   CH
phone:    +41 227062288
fax-no:   +41 227948519
e-mail:   dnsadmin@dfinet.net
registrar:  NAMEBAY
changed:   2016-12-12T08:23:15Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: pending
eligsource: REGISTRY
reachstatus: pending
reachsource: REGISTRY
source:   FRNIC

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.