Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: ablai.com, uiepn.com, wsqnr.com, giafw.com, wsdos.com

Детайлна справка с whois информация за: lrk.fr (0.61 сек.)

Whois сървър: whois.nic.fr

lrk.fr domain lookup results from whois.nic.fr server:

domain:   lrk.fr
status:   ACTIVE
hold:    NO
holder-c:  EIAL23-FRNIC
admin-c:   ANO00-FRNIC
tech-c:   AF307-FRNIC
zone-c:   NFC1-FRNIC
nsl-id:   NSL5030-FRNIC
registrar:  AMEN / Agence des Médias Numériques
Expiry Date: 2021-07-18T22:07:25Z
created:   2010-08-04T07:34:11Z
last-update: 2020-07-19T06:00:54Z
source:   FRNIC
ns-list:   NSL5030-FRNIC
nserver:   ns1.amenworld.com
nserver:   ns2.amenworld.com
source:   FRNIC
registrar:  AMEN / Agence des Médias Numériques
type:    Isp Option 1
address:   12-14, Rond-Point des Champs Elysées
address:   75008 PARIS
country:   FR
phone:    0 811 88 77 66
fax-no:   +33 1 70 70 21 10
e-mail:   afnic@amen.fr
website:   https://www.amen.fr/nom-de-domaine/
anonymous:  NO
registered: 1999-01-17T12:00:00Z
source:   FRNIC
nic-hdl:   EIAL23-FRNIC
type:    ORGANIZATION
contact:   European Internet Agency LTD
address:   3, quai Kleber
address:   67000 Strasbourg
country:   FR
phone:    +49 6934876005
fax-no:   +49 522117242602
e-mail:   mail@internet.eu
registrar:  AMEN / Agence des Médias Numériques
changed:   2020-07-18T22:07:25Z nic@nic.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source:   FRNIC
nic-hdl:   ANO00-FRNIC
type:    PERSON
contact:   Ano Nymous
remarks:   -------------- WARNING --------------
remarks:   While the registrar knows him/her,
remarks:   this person chose to restrict access
remarks:   to his/her personal data. So PLEASE,
remarks:   don't send emails to Ano Nymous. This
remarks:   address is bogus and there is no hope
remarks:   of a reply.
remarks:   -------------- WARNING --------------
registrar:  AMEN / Agence des Médias Numériques
changed:   2020-07-10T08:11:53Z anonymous@anonymous
anonymous:  YES
obsoleted:  NO
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source:   FRNIC
nic-hdl:   AF307-FRNIC
type:    ROLE
contact:   AMEN France
address:   Departement Noms de domaine
address:   12, Rond-Point des Champs-Elysees
address:   75008 Paris
country:   FR
phone:    +33 8 92 55 66 77
e-mail:   afnic@amen.fr
admin-c:   AF307-FRNIC
tech-c:   AF307-FRNIC
registrar:  AMEN / Agence des Médias Numériques
changed:   2008-08-22T09:37:35Z afnic@amen.fr
anonymous:  NO
obsoleted:  NO
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source:   FRNIC

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.