Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: prized.co.uk, avusa.us, 162.158.63.91, csb.se, freehosting.bg

Детайлна справка с whois информация за: google.com.ua (0.54 сек.)

Whois сървър: whois.ua

google.com.ua domain lookup results from whois.ua server:

domain:      google.com.ua
dom-public:    NO
mnt-by:      ua.markmonitor
nserver:     ns1.google.com
nserver:     ns2.google.com
nserver:     ns3.google.com
nserver:     ns4.google.com
status:      clientDeleteProhibited
status:      clientTransferProhibited
status:      clientUpdateProhibited
created:     2002-12-04 00:00:00+02
modified:     2023-11-02 11:52:29+02
expires:     2024-12-04 00:00:00+02
source:      UAEPP
registrar:    ua.markmonitor
organization:   MarkMonitor Inc.
organization-loc: MarkMonitor Inc.
url:       http://markmonitor.com
city:       Meridian, Idaho
country:     US
abuse-email:   [email protected]
abuse-phone:   +1.2083895740
abuse-postal:   US 83642 Meridian, Idaho 2150 S. Bonito Way, Suite 150
source:      UAEPP
person:      n/a
person-loc:    Domain Administrator
organization-loc: Google LLC
e-mail:      [email protected]
address:     n/a
address-loc:   1600 Amphitheatre Parkway
address-loc:   CA
address-loc:   Mountain View
postal-code-loc: 94043
country-loc:   US
phone:      +1.6502530000
fax:       +1.6502530001
mnt-by:      ua.markmonitor
status:      ok
status:      linked
created:     2018-02-27 21:07:26+02
source:      UAEPP
person:      n/a
person-loc:    Domain Administrator
organization-loc: Google LLC
e-mail:      [email protected]
address:     n/a
address-loc:   1600 Amphitheatre Parkway
address-loc:   CA
address-loc:   Mountain View
postal-code-loc: 94043
country-loc:   US
phone:      +1.6502530000
fax:       +1.6502530001
mnt-by:      ua.markmonitor
status:      ok
status:      linked
created:     2018-02-27 21:07:26+02
source:      UAEPP

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.