Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: dinoda.com, zyvr.com, costumo.com, nolono.com, emereld.com

Детайлна справка с whois информация за: domain.csc (0.941 сек.)

Whois сървър: whois.nic.csc

domain.csc domain lookup results from whois.nic.csc server:

No match for "DOMAIN.CSC".
>>> Last update of WHOIS database: 2020-08-05T19:28:44Z <<<
TERMS OF USE:  The WHOIS Service (the “Service”) offered by
Alliance-One Services, Inc./Computer Sciences Corporation, the
Registry Operator for .CSC, or their designated representatives, and
the access to the records in the .CSC WHOIS database, is provided for
information purposes only to assist in obtaining information related
to the registration records of existing domain names.  The
information provided by the Service is made available on an “as is”
basis and is not guaranteed to be accurate.  Registry Operator
cannot, under any circumstances, be held liable in any instances
where the information provided may be incomplete or not accurate
in any sense.
Use of the Service is subject to the Registry’s Policies, including the
Acceptable Use Policy and Privacy Policy.  By submitting a WHOIS
query, you agree to abide by the Registry’s Policies and that you will
use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data: (1) to allow, enable, or
otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by
telephone; (2) in contravention of any law, rule, regulation, or
statute, including any applicable data and privacy protection acts; (3)
for use in any targeted advertising or other commercial use; and/or
(4) to enable high volume, automated, electronic processes.
Extraction, compilation, dissemination, or other use of the WHOIS
database in its entirety, or of a substantial portion thereof, is not
permitted without express written consent.  If you do not agree to
the Registry’s Policies or any terms herein, your sole and exclusive
remedy is to terminate your use of the WHOIS website and/or
service(s).  By executing this query, in any manner whatsoever, you
agree to abide by these Terms.  Registry Operator reserves the right
to modify or change its Policies, the WHOIS website, services and/or
these Terms at any time without notification of any kind.
You acknowledge that the Service’s failure to locate a record is not
indicative of the availability of a domain name and that .CSC is a
closed registry with restrictions on registration and which is subject
to other ICANN requirements.  Further, you acknowledge that
Registry Operator may restrict, suspend or terminate access to the
Service at any time for any reason.

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.