Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: 162.158.167.74, 31.156.231.147, 29.101.178.94, gearbest.de, 33.68.1.7

Детайлна справка с whois информация за: 77.76.24.206 (1.489 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 77.76.24.206 from whois.arin.net server:

NetRange:    77.0.0.0 - 77.255.255.255
CIDR:      77.0.0.0/8
NetName:    77-RIPE
NetHandle:   NET-77-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2006-08-29
Updated:    2009-05-18
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/77.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN


-------------
Lookup results for 77.76.24.206 from whois.ripe.net server:

inetnum:    77.76.16.0 - 77.76.63.255
mnt-lower:   BT95-ADM
mnt-routes:   BT95-ADM
mnt-domains:  BT95-ADM
netname:    BG-NEXTGENERATION-20070209
country:    BG
org:      ORG-NGSL40-RIPE
admin-c:    GM21966-RIPE
tech-c:     GM21966-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-nextgeneration-1-mnt
created:    2023-03-02T10:32:33Z
last-modified: 2023-03-02T10:32:33Z
source:     RIPE
organisation:  ORG-NGSL40-RIPE
org-name:    NEXT GENERATION SERVICES LTD.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    Polk. Dicho Petrov Str. 26
address:    4700
address:    Smolyan
address:    BULGARIA
phone:     +359899908270
admin-c:    GM21966-RIPE
tech-c:     GM21966-RIPE
abuse-c:    AR43912-RIPE
mnt-ref:    bg-nextgeneration-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-nextgeneration-1-mnt
created:    2017-11-17T09:29:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:04Z
source:     RIPE # Filtered
person:     Georgi Makedonski
address:    Polk. Dicho Petrov Str. 26
address:    4700
address:    Smolyan
address:    BULGARIA
phone:     +359899908270
nic-hdl:    GM21966-RIPE
mnt-by:     bg-nextgeneration-1-mnt
created:    2017-11-17T09:29:10Z
last-modified: 2017-11-17T09:29:11Z
source:     RIPE

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.