Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: zzgcw.com, cwdnz.com, umsls.com, cwqij.com, unnvz.com

Детайлна справка с whois информация за: 27.93.134.3 (2.159 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 27.93.134.3 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    27.80.0.0 - 27.95.255.255
netname:    KDDI
descr:     KDDI CORPORATION
descr:     GARDEN AIR TOWER,3-10-10,Iidabashi,Chiyoda-ku,Tokyo
country:    JP
admin-c:    JNIC1-AP
tech-c:     JNIC1-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    Email address for spam or abuse complaints abuse@dion.ne.jp
mnt-by:     MAINT-JPNIC
mnt-irt:    IRT-JPNIC-JP
mnt-lower:   MAINT-JPNIC
last-modified: 2015-12-01T22:32:57Z
source:     APNIC
irt:      IRT-JPNIC-JP
address:    Urbannet-Kanda Bldg 4F, 3-6-2 Uchi-Kanda
address:    Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan
e-mail:     hostmaster@nic.ad.jp
abuse-mailbox: hostmaster@nic.ad.jp
admin-c:    JNIC1-AP
tech-c:     JNIC1-AP
auth:      # Filtered
remarks:    hostmaster@nic.ad.jp was validated on 2020-07-23
mnt-by:     MAINT-JPNIC
last-modified: 2020-07-23T04:24:41Z
source:     APNIC
role:      Japan Network Information Center
address:    Urbannet-Kanda Bldg 4F
address:    3-6-2 Uchi-Kanda
address:    Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047,Japan
country:    JP
phone:     +81-3-5297-2311
fax-no:     +81-3-5297-2312
e-mail:     hostmaster@nic.ad.jp
admin-c:    JI13-AP
tech-c:     JE53-AP
nic-hdl:    JNIC1-AP
mnt-by:     MAINT-JPNIC
last-modified: 2012-08-28T07:58:02Z
source:     APNIC
inetnum:    27.93.134.0 - 27.93.134.255
netname:    KDDI-NET
descr:     KDDI CORPORATION
country:    JP
admin-c:    JP00000127
tech-c:     JP00000181
remarks:    This information has been partially mirrored by APNIC from
remarks:    JPNIC. To obtain more specific information, please use the
remarks:    JPNIC WHOIS Gateway at
remarks:    http://www.nic.ad.jp/en/db/whois/en-gateway.html or
remarks:    whois.nic.ad.jp for WHOIS client. (The WHOIS client
remarks:    defaults to Japanese output, use the /e switch for English
remarks:    output)
last-modified: 2013-08-06T20:50:04Z
source:     JPNIC


-------------
Lookup results for 27.93.134.3 from whois.arin.net server:

NetRange:    27.0.0.0 - 27.255.255.255
CIDR:      27.0.0.0/8
NetName:    APNIC-27
NetHandle:   NET-27-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to APNIC
OriginAS:
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:
Updated:    2010-07-30
Comment:    This IP address range is not registered in the ARIN database.
Comment:    For details, refer to the APNIC Whois Database via
Comment:    WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
Comment:    ** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry
Comment:    for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks
Comment:    using this IP address range and is not able to investigate
Comment:    spam or abuse reports relating to these addresses. For more
Comment:    help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/27.0.0.0
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois.apnic.net
OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC
ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN
OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.