Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: google.co.cr, zerkalo-bk17.site, sternicy.com.pl, 172.70.134.68, banner600200.webp

Детайлна справка с whois информация за: 27.192.23.123 (1.796 сек.)

RESULTS FOUND: 3

-------------
Lookup results for 27.192.23.123 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    27.192.0.0 - 27.223.255.255
netname:    UNICOM-SD
descr:     China Unicom Shandong province network
descr:     China Unicom
country:    CN
admin-c:    CH1302-AP
tech-c:     XZ14-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-CNCGROUP
mnt-lower:   MAINT-CNCGROUP-SD
mnt-routes:   MAINT-CNCGROUP-RR
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-irt:    IRT-CU-CN
last-modified: 2016-05-04T00:22:59Z
source:     APNIC
irt:      IRT-CU-CN
address:    No.21,Financial Street
address:    Beijing,100033
address:    P.R.China
e-mail:     [email protected]
abuse-mailbox: [email protected]
admin-c:    CH1302-AP
tech-c:     CH1302-AP
auth:      # Filtered
remarks:    [email protected] was validated on 2023-11-22
mnt-by:     MAINT-CNCGROUP
last-modified: 2023-11-22T07:54:46Z
source:     APNIC
person:     ChinaUnicom Hostmaster
nic-hdl:    CH1302-AP
e-mail:     [email protected]
address:    No.21,Jin-Rong Street
address:    Beijing,100033
address:    P.R.China
phone:     +86-10-66259764
fax-no:     +86-10-66259764
country:    CN
mnt-by:     MAINT-CNCGROUP
last-modified: 2017-08-17T06:13:16Z
source:     APNIC
person:     XIAOFENG ZHANG
nic-hdl:    XZ14-AP
e-mail:     [email protected]
address:    Jinan,Shandong P.R China
phone:     +86-531-6666666
fax-no:     +86-531-6666666
country:    CN
mnt-by:     MAINT-ZXF
last-modified: 2008-09-04T07:29:35Z
source:     APNIC
route:     27.192.0.0/11
descr:     China Unicom Shandong Province Network
country:    CN
origin:     AS4837
mnt-by:     MAINT-CNCGROUP-RR
last-modified: 2010-04-14T05:24:01Z
source:     APNIC


-------------
Lookup results for 27.192.23.123 from whois.arin.net server:

NetRange:    27.0.0.0 - 27.255.255.255
CIDR:      27.0.0.0/8
NetName:    APNIC-27
NetHandle:   NET-27-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to APNIC
OriginAS:
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:
Updated:    2010-07-30
Comment:    This IP address range is not registered in the ARIN database.
Comment:    For details, refer to the APNIC Whois Database via
Comment:    WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
Comment:    ** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry
Comment:    for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks
Comment:    using this IP address range and is not able to investigate
Comment:    spam or abuse reports relating to these addresses. For more
Comment:    help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/27.0.0.0
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois.apnic.net
OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC
ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN
OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN


-------------
Lookup results for 27.192.23.123 from whois.ripe.net server:

inetnum:    27.123.248.0 - 30.255.255.255
netname:    NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK
descr:     IPv4 address block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
remarks:    http://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-recovered-address-space
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
country:    EU # Country is really world wide
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
status:     ALLOCATED UNSPECIFIED
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-04-12T13:56:10Z
last-modified: 2021-04-12T13:56:10Z
source:     RIPE
role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
nic-hdl:    IANA1-RIPE
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     RIPE-NCC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T09:31:27Z
source:     RIPE # Filtered

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.