Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: sonarax.com, cubara.com, cloutio.com, luxpensive.com, sontai.com

Детайлна справка с whois информация за: 24.119.184.176 (2.203 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 24.119.184.176 from whois.lacnic.net server:

NetRange:    24.119.0.0 - 24.119.255.255
CIDR:      24.119.0.0/16
NetName:    CABLEONE
NetHandle:   NET-24-119-0-0-1
Parent:     NET24 (NET-24-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  CABLE ONE, INC. (CBL1)
RegDate:    2003-02-19
Updated:    2012-03-20
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/24.119.0.0
OrgName:    CABLE ONE, INC.
OrgId:     CBL1
Address:    210 East Earll Drive
City:      PHOENIX
StateProv:   AZ
PostalCode:   85012
Country:    US
RegDate:    1996-09-25
Updated:    2020-04-01
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/CBL1
ReferralServer: rwhois://rwhois.cableone.net:4321
OrgNOCHandle: CONOC-ARIN
OrgNOCName:  Cable ONE Network Operations Center
OrgNOCPhone: +1-602-763-6262
OrgNOCEmail: noc@cableone.biz
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/CONOC-ARIN
OrgTechHandle: NICKS3-ARIN
OrgTechName:  Nicksic, Joseph
OrgTechPhone: +1-602-364-6445
OrgTechEmail: joseph.nicksic@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/NICKS3-ARIN
OrgAbuseHandle: COAD-ARIN
OrgAbuseName:  Cable One Abuse Department
OrgAbusePhone: +1-877-692-2253
OrgAbuseEmail: abuse@cableone.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COAD-ARIN
OrgTechHandle: AEM41-ARIN
OrgTechName:  Morong, Alexander Eugene
OrgTechPhone: +1-602-364-6401
OrgTechEmail: alexander.morong@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEM41-ARIN
OrgTechHandle: ARIZP3-ARIN
OrgTechName:  Arizpe, Carlos
OrgTechPhone: +1-602-364-6231
OrgTechEmail: carlos.arizpe@cableone.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARIZP3-ARIN
OrgTechHandle: DUDGE5-ARIN
OrgTechName:  Dudgeon, West
OrgTechPhone: +1-480-600-2002
OrgTechEmail: west.dudgeon@cableone.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/DUDGE5-ARIN
OrgTechHandle: DCVG-ARIN
OrgTechName:  van Gessel, Douglas Charles
OrgTechPhone: +1-602-364-6959
OrgTechEmail: douglas.vangessel@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/DCVG-ARIN
RTechHandle: CONOC-ARIN
RTechName:  Cable ONE Network Operations Center
RTechPhone: +1-602-763-6262
RTechEmail: noc@cableone.biz
RTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/CONOC-ARIN
RAbuseHandle: COAD-ARIN
RAbuseName:  Cable One Abuse Department
RAbusePhone: +1-877-692-2253
RAbuseEmail: abuse@cableone.net
RAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COAD-ARIN


-------------
Lookup results for 24.119.184.176 from whois.arin.net server:

NetRange:    24.119.0.0 - 24.119.255.255
CIDR:      24.119.0.0/16
NetName:    CABLEONE
NetHandle:   NET-24-119-0-0-1
Parent:     NET24 (NET-24-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  CABLE ONE, INC. (CBL1)
RegDate:    2003-02-19
Updated:    2012-03-20
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/24.119.0.0
OrgName:    CABLE ONE, INC.
OrgId:     CBL1
Address:    210 East Earll Drive
City:      PHOENIX
StateProv:   AZ
PostalCode:   85012
Country:    US
RegDate:    1996-09-25
Updated:    2020-04-01
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/CBL1
ReferralServer: rwhois://rwhois.cableone.net:4321
OrgNOCHandle: CONOC-ARIN
OrgNOCName:  Cable ONE Network Operations Center
OrgNOCPhone: +1-602-763-6262
OrgNOCEmail: noc@cableone.biz
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/CONOC-ARIN
OrgTechHandle: DCVG-ARIN
OrgTechName:  van Gessel, Douglas Charles
OrgTechPhone: +1-602-364-6959
OrgTechEmail: douglas.vangessel@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/DCVG-ARIN
OrgAbuseHandle: COAD-ARIN
OrgAbuseName:  Cable One Abuse Department
OrgAbusePhone: +1-877-692-2253
OrgAbuseEmail: abuse@cableone.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COAD-ARIN
OrgTechHandle: ARIZP3-ARIN
OrgTechName:  Arizpe, Carlos
OrgTechPhone: +1-602-364-6231
OrgTechEmail: carlos.arizpe@cableone.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARIZP3-ARIN
OrgTechHandle: NICKS3-ARIN
OrgTechName:  Nicksic, Joseph
OrgTechPhone: +1-602-364-6445
OrgTechEmail: joseph.nicksic@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/NICKS3-ARIN
OrgTechHandle: AEM41-ARIN
OrgTechName:  Morong, Alexander Eugene
OrgTechPhone: +1-602-364-6401
OrgTechEmail: alexander.morong@sparklight.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEM41-ARIN
OrgTechHandle: DUDGE5-ARIN
OrgTechName:  Dudgeon, West
OrgTechPhone: +1-480-600-2002
OrgTechEmail: west.dudgeon@cableone.biz
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/DUDGE5-ARIN
RAbuseHandle: COAD-ARIN
RAbuseName:  Cable One Abuse Department
RAbusePhone: +1-877-692-2253
RAbuseEmail: abuse@cableone.net
RAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COAD-ARIN
RTechHandle: CONOC-ARIN
RTechName:  Cable ONE Network Operations Center
RTechPhone: +1-602-763-6262
RTechEmail: noc@cableone.biz
RTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/CONOC-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.