Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: dato.bg, grad.bg, forma-vita.bg, ejzc.com, bxxzn.com

Детайлна справка с whois информация за: 21.245.185.35 (1.725 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 21.245.185.35 from whois.arin.net server:

NetRange:    21.0.0.0 - 21.255.255.255
CIDR:      21.0.0.0/8
NetName:    DNIC-SNET-021
NetHandle:   NET-21-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  DoD Network Information Center (DNIC)
RegDate:    1991-07-01
Updated:    2009-06-19
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/21.0.0.0
OrgName:    DoD Network Information Center
OrgId:     DNIC
Address:    3990 E. Broad Street
City:      Columbus
StateProv:   OH
PostalCode:   43218
Country:    US
RegDate:
Updated:    2011-08-17
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/DNIC
OrgTechHandle: REGIS10-ARIN
OrgTechName:  Registration
OrgTechPhone: +1-844-347-2457
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/REGIS10-ARIN
OrgTechHandle: MIL-HSTMST-ARIN
OrgTechName:  Network DoD
OrgTechPhone: +1-844-347-2457
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/MIL-HSTMST-ARIN
OrgAbuseHandle: REGIS10-ARIN
OrgAbuseName:  Registration
OrgAbusePhone: +1-844-347-2457
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/REGIS10-ARIN


-------------
Lookup results for 21.245.185.35 from whois.ripe.net server:

inetnum:    14.102.240.0 - 23.19.47.255
netname:    NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK
descr:     IPv4 address block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
remarks:    http://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-recovered-address-space
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
country:    EU # Country is really world wide
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
status:     ALLOCATED UNSPECIFIED
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-10-24T14:02:09Z
last-modified: 2022-10-24T14:02:09Z
source:     RIPE
role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
nic-hdl:    IANA1-RIPE
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     RIPE-NCC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T09:31:27Z
source:     RIPE # Filtered

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.