Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: folv.com, dhcn.com, zyork.com, akikt.com, xifds.com

Детайлна справка с whois информация за: 20.142.139.220 (1.733 сек.)

RESULTS FOUND: 1

-------------
Lookup results for 20.142.139.220 from whois.arin.net server:

NetRange:    20.142.0.0 - 20.142.255.255
CIDR:      20.142.0.0/16
NetName:    CSC
NetHandle:   NET-20-142-0-0-1
Parent:     NET20 (NET-20-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  Computer Sciences Corporation (CSC-68)
RegDate:    1989-09-04
Updated:    2017-10-18
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/20.142.0.0
OrgName:    Computer Sciences Corporation
OrgId:     CSC-68
Address:    3170 Fairview Park Drive
City:      Falls Church
StateProv:   VA
PostalCode:   22042
Country:    US
RegDate:    1988-06-21
Updated:    2020-02-03
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/CSC-68
OrgDNSHandle: ESIPA-ARIN
OrgDNSName:  ES IPADDR
OrgDNSPhone: +1-800-524-7638
OrgDNSEmail: ipaddr@dxc.com
OrgDNSRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ESIPA-ARIN
OrgTechHandle: BUCKM3-ARIN
OrgTechName:  Buckman, George
OrgTechPhone: +1-312-635-8376
OrgTechEmail: gbuckman@csc.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/BUCKM3-ARIN
OrgAbuseHandle: DSIRCC-ARIN
OrgAbuseName:  DXC Security Incident Response Control Centre
OrgAbusePhone: +1-703-245-9675
OrgAbuseEmail: abuse@dxc.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/DSIRCC-ARIN
OrgTechHandle: IPADM299-ARIN
OrgTechName:  IPADMIN
OrgTechPhone: +1-703-641-3588
OrgTechEmail: ipadmin@csc.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPADM299-ARIN
OrgTechHandle: NKS2-ARIN
OrgTechName:  Shanigaram, Naresh Kumar
OrgTechPhone: +302-781-1020
OrgTechEmail: nkumar24@csc.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/NKS2-ARIN
OrgTechHandle: ESIPA-ARIN
OrgTechName:  ES IPADDR
OrgTechPhone: +1-800-524-7638
OrgTechEmail: ipaddr@dxc.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ESIPA-ARIN
OrgRoutingHandle: ESIPA-ARIN
OrgRoutingName:  ES IPADDR
OrgRoutingPhone: +1-800-524-7638
OrgRoutingEmail: ipaddr@dxc.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ESIPA-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.