Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: wyjvw.com, cxrjl.com, 33.143.37.215, wypkp.com, 34.67.147.245

Детайлна справка с whois информация за: 192.168.100.94 (1.004 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 192.168.100.94 from whois.lacnic.net server:

Reserved: 192.168.100.94


-------------
Lookup results for 192.168.100.94 from whois.arin.net server:

NetRange:    192.168.0.0 - 192.168.255.255
CIDR:      192.168.0.0/16
NetName:    PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED
NetHandle:   NET-192-168-0-0-1
Parent:     NET192 (NET-192-0-0-0-0)
NetType:    IANA Special Use
OriginAS:
Organization:  Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
RegDate:    1994-03-15
Updated:    2013-08-30
Comment:    These addresses are in use by many millions of independently operated networks, which might be as small as a single computer connected to a home gateway, and are automatically configured in hundreds of millions of devices. They are only intended for use within a private context and traffic that needs to cross the Internet will need to use a different, unique address.
Comment:
Comment:    These addresses can be used by anyone without any need to coordinate with IANA or an Internet registry. The traffic from these addresses does not come from ICANN or IANA. We are not the source of activity you may see on logs or in e-mail records. Please refer to http://www.iana.org/abuse/answers
Comment:
Comment:    These addresses were assigned by the IETF, the organization that develops Internet protocols, in the Best Current Practice document, RFC 1918 which can be found at:
Comment:    http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1918
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/192.168.0.0
OrgName:    Internet Assigned Numbers Authority
OrgId:     IANA
Address:    12025 Waterfront Drive
Address:    Suite 300
City:      Los Angeles
StateProv:   CA
PostalCode:   90292
Country:    US
RegDate:
Updated:    2012-08-31
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/IANA
OrgTechHandle: IANA-IP-ARIN
OrgTechName:  ICANN
OrgTechPhone: +1-310-301-5820
OrgTechEmail: abuse@iana.org
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IANA-IP-ARIN
OrgAbuseHandle: IANA-IP-ARIN
OrgAbuseName:  ICANN
OrgAbusePhone: +1-310-301-5820
OrgAbuseEmail: abuse@iana.org
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IANA-IP-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.