Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: 21.245.185.35, vidence.tech, zdody.com, google.li, europost.bg

Детайлна справка с whois информация за: 149.62.207.20 (2.154 сек.)

RESULTS FOUND: 3

-------------
Lookup results for 149.62.207.20 from whois.lacnic.net server:

NetRange:    149.62.0.0 - 149.62.255.255
CIDR:      149.62.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-149-62-0-0
NetHandle:   NET-149-62-0-0-1
Parent:     NET149 (NET-149-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-03
Updated:    2010-11-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/149.62.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN


-------------
Lookup results for 149.62.207.20 from whois.apnic.net server:

inetnum:    149.0.0.0 - 149.255.255.255
netname:    ERX-NETBLOCK
descr:     Early registration addresses
country:    AU
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
abuse-c:    AA1452-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Important:
remarks:
remarks:    Networks in this range were allocated by InterNIC
remarks:    prior to the formation of Regional Internet
remarks:    Registries (RIRs): AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC and RIPE NCC.
remarks:
remarks:    Address ranges from this historical space have now
remarks:    been transferred to the appropriate RIR database.remarks:
remarks:    If your search has returned this record, it means the
remarks:    address range is not administered by APNIC.
remarks:
remarks:    Instead, please search one of the following databases:
remarks:
remarks:    - AfriNIC (Africa)
remarks:    website: http://www.afrinic.net/
remarks:    command line: whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    - ARIN (Northern America)
remarks:    website: http://www.arin.net/
remarks:    command line: whois.arin.net
remarks:
remarks:    - LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    website: http://www.lacnic.net/
remarks:    command line: whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    - RIPE NCC (Europe)
remarks:    website: http://www.ripe.net/
remarks:    command line: whois.ripe.net
remarks:
remarks:    For information on the Early Registration Transfer
remarks:    (ERX) project, see:
remarks:
remarks:    http://www.apnic.net/db/erx
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
mnt-irt:    IRT-APNIC-AP
last-modified: 2023-04-15T21:11:06Z
source:     APNIC
irt:      IRT-APNIC-AP
address:    Brisbane, Australia
e-mail:     [email protected]
abuse-mailbox: [email protected]
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     NO4-AP
auth:      # Filtered
remarks:    APNIC is a Regional Internet Registry.
remarks:    We do not operate the referring network and
remarks:    are unable to investigate complaints of network abuse.
remarks:    For information about IRT, see www.apnic.net/irt
remarks:    [email protected] was validated on 2020-02-03
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-08-18T00:42:38Z
source:     APNIC
role:      ABUSE APNICAP
address:    Brisbane, Australia
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     [email protected]
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     NO4-AP
nic-hdl:    AA1452-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-APNIC-AP
remarks:    [email protected] was validated on 2020-02-03
abuse-mailbox: [email protected]
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2023-08-18T19:08:30Z
source:     APNIC
role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
nic-hdl:    IANA1-AP
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2018-06-22T22:34:30Z
source:     APNIC


-------------
Lookup results for 149.62.207.20 from whois.ripe.net server:

inetnum:    149.62.207.0 - 149.62.207.255
netname:    TelenorBG-NET
descr:     Yettel Bulgaria - Public mobile services
country:    BG
admin-c:    TNBG2014
tech-c:     TNBG2014
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     TelenorBG-MNT
created:    2018-11-02T12:42:19Z
last-modified: 2022-11-14T16:41:22Z
source:     RIPE
role:      TnBG Contact Role
address:    Business Park Sofia, Building 6
address:    Mladost 4
address:    Sofia 1766
address:    Bulgaria
nic-hdl:    TNBG2014
mnt-by:     TelenorBG-MNT
created:    2014-11-11T14:56:19Z
last-modified: 2022-02-07T17:03:49Z
source:     RIPE # Filtered
route:     149.62.192.0/18
descr:     CETIN Bulgaria EAD
origin:     AS29244
mnt-by:     TelenorBG-MNT
created:    2011-08-02T12:44:20Z
last-modified: 2022-11-14T16:42:04Z
source:     RIPE

Идея за коледни подаръци за жени и мъже

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.