Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: 31.72.203.81, lboem.com, pava.com, 31.154.94.119, ghosa.com

Детайлна справка с whois информация за: 31.160.186.204 (1.696 сек.)

RESULTS FOUND: 2

-------------
Lookup results for 31.160.186.204 from whois.lacnic.net server:

inetnum:    31.160.0.0 - 31.161.255.255
netname:    NL-KPN-BBT-20110216
country:    NL
org:      ORG-KOVN1-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
tech-c:     KPN-RIPE
status:     ALLOCATED PA
remarks:    Static IP KPN customers
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-lower:   AS286-MNT
mnt-lower:   KPN-MNT
mnt-domains:  AS286-MNT
mnt-domains:  KPN-MNT
mnt-routes:   AS286-MNT
mnt-routes:   KPN-MNT
created:    2011-02-16T08:27:40Z
last-modified: 2016-06-03T12:57:50Z
source:     RIPE # Filtered
organisation:  ORG-KOVN1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
org-type:    LIR
descr:     KPN Internet Solutions
address:    PO Box 30000
address:    2500 GA
address:    The Hague
address:    NETHERLANDS
phone:     +31704512906
phone:     +31704513398
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    FVD5-RIPE
admin-c:    RK1919-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    EJK-RIPE
admin-c:    TJ354-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
abuse-c:    KPN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:02Z
last-modified: 2018-09-12T07:55:32Z
source:     RIPE # Filtered
role:      KPN Internet
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
phone:     +31 70 4513500
phone:     +31 70 4513398
fax-no:     +31 70 4511116
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
remarks:    trouble: | Peering/operational issues: peering-office@kpn.com |
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    TJ354-RIPE
tech-c:     BC70-RIPE
tech-c:     MH5996-RIPE
tech-c:     AO1625-RIPE
tech-c:     TJ354-RIPE
tech-c:     JDM1-RIPE
tech-c:     FD5688-RIPE
remarks:    ==========================================================
remarks:    Role Object for KPN Internet Solutions
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "peering-office@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks and spam complaints, please
remarks:    use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    For domain changes use the email address "domain@kpn.com"
remarks:    ==========================================================
nic-hdl:    KPN-RIPE
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-08-11T08:57:52Z
last-modified: 2020-03-03T15:07:11Z
source:     RIPE # Filtered
route:     31.160.0.0/15
descr:     KPN B.V.
origin:     AS1136
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2012-07-12T11:37:23Z
last-modified: 2012-07-12T11:37:23Z
source:     RIPE # Filtered


-------------
Lookup results for 31.160.186.204 from whois.arin.net server:

NetRange:    31.0.0.0 - 31.255.255.255
CIDR:      31.0.0.0/8
NetName:    RIPE-31
NetHandle:   NET-31-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:
Updated:    2010-05-18
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/31.0.0.0
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net
OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE
ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN
OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.