Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: dtlal.com, pscco.com, 20.36.3.5, zapwallet.com, lhali.com

Детайлна справка с whois информация за: 154.57.158.51 (1.514 сек.)

RESULTS FOUND: 3

-------------
Lookup results for 154.57.158.51 from whois.lacnic.net server:

NetRange:    154.57.0.0 - 154.57.255.255
CIDR:      154.57.0.0/16
NetName:    COGENT-154-57-16
NetHandle:   NET-154-57-0-0-1
Parent:     NET154 (NET-154-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS174
Organization:  PSINet, Inc. (PSI-2)
RegDate:    1992-02-05
Updated:    2017-10-30
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/154.57.0.0
OrgName:    PSINet, Inc.
OrgId:     PSI-2
Address:    2450 N Street NW
City:      Washington
StateProv:   DC
PostalCode:   20037
Country:    US
RegDate:    1990-10-07
Updated:    2015-06-04
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/PSI-2
ReferralServer: rwhois://rwhois.cogentco.com:4321
OrgNOCHandle: ZC108-ARIN
OrgNOCName:  Cogent Communications
OrgNOCPhone: +1-877-875-4311
OrgNOCEmail: noc@cogentco.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ZC108-ARIN
OrgTechHandle: IPALL-ARIN
OrgTechName:  IP Allocation
OrgTechPhone: +1-877-875-4311
OrgTechEmail: ipalloc@cogentco.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPALL-ARIN
OrgAbuseHandle: COGEN-ARIN
OrgAbuseName:  Cogent Abuse
OrgAbusePhone: +1-877-875-4311
OrgAbuseEmail: abuse@cogentco.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COGEN-ARIN


-------------
Lookup results for 154.57.158.51 from whois.apnic.net server:

inetnum:    154.0.0.0 - 154.255.255.255
netname:    ERX-NETBLOCK
descr:     Early registration addresses
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Important:
remarks:
remarks:    Networks in this range were allocated by InterNIC
remarks:    prior to the formation of Regional Internet
remarks:    Registries (RIRs): AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC and RIPE NCC.
remarks:
remarks:    Address ranges from this historical space have now
remarks:    been transferred to the appropriate RIR database.remarks:
remarks:    If your search has returned this record, it means the
remarks:    address range is not administered by APNIC.
remarks:
remarks:    Instead, please search one of the following databases:
remarks:
remarks:    - AfriNIC (Africa)
remarks:    website: http://www.afrinic.net/
remarks:    command line: whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    - ARIN (Northern America)
remarks:    website: http://www.arin.net/
remarks:    command line: whois.arin.net
remarks:
remarks:    - LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    website: http://www.lacnic.net/
remarks:    command line: whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    - RIPE NCC (Europe)
remarks:    website: http://www.ripe.net/
remarks:    command line: whois.ripe.net
remarks:
remarks:    For information on the Early Registration Transfer
remarks:    (ERX) project, see:
remarks:
remarks:    http://www.apnic.net/db/erx
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
country:    AU
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
status:     ALLOCATED PORTABLE
last-modified: 2015-08-28T00:31:22Z
source:     APNIC
mnt-irt:    IRT-APNIC-AP
irt:      IRT-APNIC-AP
address:    Brisbane, Australia
e-mail:     helpdesk@apnic.net
abuse-mailbox: helpdesk@apnic.net
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     NO4-AP
auth:      # Filtered
remarks:    APNIC is a Regional Internet Registry.
remarks:    We do not operate the referring network and
remarks:    are unable to investigate complaints of network abuse.
remarks:    For information about IRT, see www.apnic.net/irt
remarks:    helpdesk@apnic.net was validated on 2020-02-03
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2020-02-03T02:04:33Z
source:     APNIC
role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
nic-hdl:    IANA1-AP
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2018-06-22T22:34:30Z
source:     APNIC


-------------
Lookup results for 154.57.158.51 from whois.arin.net server:

NetRange:    154.57.0.0 - 154.57.255.255
CIDR:      154.57.0.0/16
NetName:    COGENT-154-57-16
NetHandle:   NET-154-57-0-0-1
Parent:     NET154 (NET-154-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS174
Organization:  PSINet, Inc. (PSI-2)
RegDate:    1992-02-05
Updated:    2017-10-30
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/154.57.0.0
OrgName:    PSINet, Inc.
OrgId:     PSI-2
Address:    2450 N Street NW
City:      Washington
StateProv:   DC
PostalCode:   20037
Country:    US
RegDate:    1990-10-07
Updated:    2015-06-04
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/PSI-2
ReferralServer: rwhois://rwhois.cogentco.com:4321
OrgTechHandle: IPALL-ARIN
OrgTechName:  IP Allocation
OrgTechPhone: +1-877-875-4311
OrgTechEmail: ipalloc@cogentco.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPALL-ARIN
OrgAbuseHandle: COGEN-ARIN
OrgAbuseName:  Cogent Abuse
OrgAbusePhone: +1-877-875-4311
OrgAbuseEmail: abuse@cogentco.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/COGEN-ARIN
OrgNOCHandle: ZC108-ARIN
OrgNOCName:  Cogent Communications
OrgNOCPhone: +1-877-875-4311
OrgNOCEmail: noc@cogentco.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ZC108-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.