Домейн/IP Адрес проверка:

Последни пет whois търсения: carnivo.com, huptf.com, vqco.com, booyah.live, astp.com

Детайлна справка с whois информация за: 107.23.176.162 (2.365 сек.)

RESULTS FOUND: 3

-------------
Lookup results for 107.23.176.162 from whois.lacnic.net server:

NetRange:    107.20.0.0 - 107.23.255.255
CIDR:      107.20.0.0/14
NetName:    AMAZON-EC2-8
NetHandle:   NET-107-20-0-0-1
Parent:     NET107 (NET-107-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2011-05-03
Updated:    2014-09-03
Comment:    The activity you have detected originates from a dynamic hosting environment.
Comment:    For fastest response, please submit abuse reports at http://aws-portal.amazon.com/gp/aws/html-forms-controller/contactus/AWSAbuse
Comment:    For more information regarding EC2 see:
Comment:    http://ec2.amazonaws.com/
Comment:    All reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/107.20.0.0
OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2020-04-07
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4
OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064
OrgRoutingEmail: aws-dogfish-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN
OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064
OrgRoutingEmail: aws-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN
OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN
OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN
OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN


-------------
Lookup results for 107.23.176.162 from whois.apnic.net server:

inetnum:    0.0.0.0 - 255.255.255.255
netname:    IANA-BLOCK
descr:     General placeholder reference for all IPv4 addresses
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Important:
remarks:
remarks:    This registration object does not contain
remarks:    specific registration details.
remarks:
remarks:    This registration object is used only as a
remarks:    general placeholder for all IPv4 addresses
remarks:    and may include:
remarks:
remarks:    - reserved address ranges
remarks:    - private use ranges
remarks:    - multicast ranges
remarks:    - address ranges administered by RIRs (Regional
remarks:    Internet Registries)
remarks:
remarks:    If your query does not return an address range
remarks:    more specific than 0.0.0.0 - 255.255.255.255, it
remarks:    means the address is not administered by any RIR.
remarks:    For more specific information on the use of this
remarks:    IPv4 address space, see the Internet Assigned
remarks:    Numbers Authority (IANA) website at:
remarks:
remarks:    http://www.iana.org
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
country:    AU
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
mnt-lower:   MAINT-APNIC-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
last-modified: 2008-09-04T06:51:49Z
source:     APNIC
role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-AP
tech-c:     IANA1-AP
nic-hdl:    IANA1-AP
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2018-06-22T22:34:30Z
source:     APNIC


-------------
Lookup results for 107.23.176.162 from whois.arin.net server:

NetRange:    107.20.0.0 - 107.23.255.255
CIDR:      107.20.0.0/14
NetName:    AMAZON-EC2-8
NetHandle:   NET-107-20-0-0-1
Parent:     NET107 (NET-107-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2011-05-03
Updated:    2014-09-03
Comment:    The activity you have detected originates from a dynamic hosting environment.
Comment:    For fastest response, please submit abuse reports at http://aws-portal.amazon.com/gp/aws/html-forms-controller/contactus/AWSAbuse
Comment:    For more information regarding EC2 see:
Comment:    http://ec2.amazonaws.com/
Comment:    All reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/107.20.0.0
OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2020-04-07
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4
OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN
OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064
OrgRoutingEmail: aws-dogfish-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN
OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN
OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064
OrgRoutingEmail: aws-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN
OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

Какво е WHOIS?

Всяка година милиони хора, бизнеси, организации и правителства регистрират домейн имена. Всеки от тях трябва да предостави идентификация и контакт информация, която може да включва: име, адрес, имейл, телефонен номер, както и административен и технически контакт. Тази информация често се свърза с термина „WHOIS данни“. WHOIS услугата обаче не е просто една централизирана база данни. Тя всъщност се менажира от независими органи, известни още като „регистрари“ и „регистри“. Всяко лице, желаещо да бъде признато като такъв орган трябва да придобие акредитация от ICANN. Тези признати регистрари (регистри) имат договорни отношения с ICANN да оперират с определена група домейни от първо ниво, като например .COM, .ORG или някое от по-новите и модерни разширения например .STORAGE, .LINKS, .GOOGLE и т.н.

Въз основа на съществуващите политики и договори за консенсус, ICANN се ангажира да прилага мерки за поддържане на навременен, неограничен и обществен достъп до точна и пълна информация на WHOIS, при спазване на приложимите закони. За целта регистраторите и регистрите предоставят публичен достъп до данни за регистрирани имена на домейни. Всеки може да използва WHOIS протокола за търсене в техните бази данни и идентифициране на регистранта на име на домейн.

WHOIS проследява корените си до 1982 г., когато Internet Engineering Task Force публикува протокол за услуга на директории за потребители на ARPANET. Първоначално директорията просто съдържа информацията за контакт, която се изисква от всеки, който предава данни през ARPANET. С нарастването на Интернет WHOIS започна да обслужва нуждите на различни заинтересовани страни като регистратори на имена на домейни, агенти за правоприлагане, собственици на интелектуална собственост и търговски марки, фирми и отделни потребители. Но протоколът е основан на база на тези оригинални IETF стандарти. Това е протоколът WHOIS, който ICANN наследи при създаването си през 1998 г.

За жалост, с влизането в сила на GDPR през 25 май 2018г. WHOIS данните бяха заменени с privacy информация от на практика почти всеки регистрар. Въпреки, че в момента в сайта се поддържат над 1200 WHOIS сървъра, малцина са тези, които дават реална информация.

Така на обикновения потребител се отнема фундаменталното право да разбере кой стои зад даден домейн или IP адрес.

Акуратни, дори и в рамките на GDPR, остават датата на регистрация, подновяване и изтичане на домейните, които повечето WHOIS провайдъри предоставят след заявка.